Intellivent - ventilation & inomhusklimat
För hög luftfuktighet inomhus ökar risken för mögel och kvalster, vilket i sin tur kan leda till allergier.

Viktigt att prioritera husets ventilation

TeknikEtt bra inomhusklimat med fräsch luft är otroligt viktigt. Samtidigt missar många att se över husets ventilation vid byte av värmekälla och isolering, vilket kan innebära stora problem för både hus och människor. Med relativt enkla medel går det att förbättra ventilationen avsevärt.

Även om syftet med byte av värmekälla, tilläggsisolering och ny täta fönster är att få ett mer energieffektivt hus, är det inte ovanligt att det leder till sämre inomhusluft. Dålig ventilation betyder ofta högre luftfuktighet, vilket kan få stora konsekvenser. Vi har talat med Per Ek, säljchef på Fresh, som betonar vikten av att låta huset andas.

– Medvetenheten om det här problemet behöver öka eftersom det är så många som har problem med fuktig och ohälsosam luft. Tvärtemot vad många tror går problemen ofta att lösa på relativt enkla sätt och behöver inte innebära jättestora investeringar, berättar Per.

Fläkt som känner av luftfuktigheten

För hög luftfuktighet inomhus ökar risken för mögel och kvalster, vilket i sin tur kan leda till allergier. En produkt som kan hjälpa till att minska luftfuktigheten är badrumsfläkten Intellivent från Fresh. Fläkten känner av hur fuktig luften är och arbetar tills luftfuktigheten inte kan sänkas mer.

Fresh - Celsius
Celsius känner av temperatur i stället för luftfuktighet.

Intellivent går också att ha på konstant lågfart för att skapa en grundventilation och ersätter på så sätt det gamla självdraget.

– Vi har också en smart variant av Intellivent, Celsius, som istället för att reagera på luftfuktighet känner av temperatur. Den kan därför användas för att flytta överskottsvärme från ett rum till ett annat, vilket är perfekt för fritidshuset som har en luftvärmepump eller kamin som annars bara värmer upp en del av huset, berättar Per.

Lika viktigt med luft in

Men det räcker inte att bara titta på frånluften. Många husägare med hus från 70-talet med mekanisk frånluft upplever att det är fuktigt i badrummet trots att man har en ventilation ut. Ofta beror detta på att huset är har tätats bra, och har en så kallad frånluftsanläggning, men ingenting som kan få in ny luft i huset det vill säga inga friskluftsventiler.

För att huset ska kunna andas ordentligt måste ny luft komma vilket man kan lösa enkelt med friskluftsventiler. Fresh har utvecklat TLF, en friskluftsventil som man sätter in i både sovrum och vardagsrum. Fresh friskluftsventiler är standardutrustade med filter och flera filteralternativ finns att tillgå som tillbehör, bland annat flimmerfiltret som är extra bra för alla som är allergiska mot pollen. Filtret tar bort samtliga pollenpartiklar.

– Om jag ska ge ett råd till alla som ser över sin ventilation är det att man ska titta på helheten. Man kan absolut ta ett rum i taget, men det är otroligt viktigt att man ser till att hela huset andas, inte bara enskilda rum, säger Per avslutningsvis.

www.fresh.se kan du läsa mer om olika ventilationslösningar från Fresh som kan hjälpa dig att få en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö.

Redaktionen
redaktionen@temabostad.se