Härryda Energi - Elbolag
Sydöst om Göteborg ligger natursköna Härryda, kommunen som är först i Sverige med ett självläkande elnät.

Västsvenskt elbolag investerar i självläkande elnät

TeknikVästsvenska Härryda Energi är Sveriges första elbolag som investerar i ett självläkande elnät. Tekniken medför att lokala strömavbrott inte påverkar elnätskunden, en av flera investeringar för att möta morgondagens elbehov.

I takt med att våra behov förändras är det viktigt för eldistributörer att hänga med i utvecklingen. Detta har det kommunala elbolaget Härryda Energi insett och därmed tagit steget in i framtiden med ett så kallat självläkande elnät. Men här sker också andra framsteg, såsom de givare som ska installeras i elnätet.

Äldre nät uppgraderas

Härryda Energi - Energibolag
Just nu genomförs moderniseringar i Härryda Energis elnät, bland annat grävs många kablar ner i marken.

Distribution av el på landsbygden har under många år sett likadan ut i Sverige, även så i Härryda kommun. Trots nedgrävningar av luftburna elkablar har inte mycket innovation skett de senaste 30-40 åren. Elnäten drabbas fortfarande av lokala strömavbrott och informationen till eldistributörerna är knapphändig. För Härryda, en kommun med hög tillväxt insåg man att något behövde göras.

– Vi har en del äldre nät som behövde moderniseras. Elkraven förändras hela tiden och de är annorlunda idag än för tio år sen. Och om ytterligare 10 år kommer de se annorlunda ut, säger Bernt Hansson, vd på Härryda Energi.

Vad man på elbolaget har gjort är att modernisera sitt elnät med intelligens som förenklar kommunikationen av information till kontoret så att man snabbare han hantera eventuella driftstörningar. Som det är idag så får Härryda Energi först reda på strömavbrott när kunderna hör av sig. Vad de vill är alltså att minska antalet avbrott med det självläkande nätet men också med hjälp av givare ute i nätet kunna avläsa elnätets status.

Elnätet byggt i en slinga

Härryda Energi - Självläkande elnät
Ett av Härryda Energis smarta ställverk för det självläkande elnätet.

Förbättringarna sker alltså i två steg. Det första steget togs när man sommaren 2015 startade ett pilotprojekt med det självläkande nätet och det andra som initieras under vintern 2015 med installationen av givare i elnätet. Bernt berättar mer:

– Det självläkande elnätet är en pilotinstallation där vi har byggt nätet i en slinga för en liten del av våra kunder. Det betyder att vid fel i någon del av slingan så kopplas den delen bort och kunden får ström från andra hållet. Denna omkoppling sker automatiskt. Sedan kan det så klart bli avbrott i våra överliggande nät men det är på lokal nivå som vi har merparten av våra fel.

Inom fem år beräknas en väsentlig del av elnätet ha givare som underlättar vid eventuella störningar. Givarna hjälper till att snabbt lokalisera var felet är. Då kan förstås även felavhjälpningen ske snabbare.

Expansiv kommun kräver investeringar

Med stor bredd av elnätskunder sker för tillfället en stor expansivon i Härryda kommun. Här finns villor, industriområden, företagsparker och även Landvetter flygplats. Detta ställer höga krav på elnätet menar Bernt som berättar att man har nått en tröskeleffekt, och kommer därför fortsätta investeringarna för att öka kapaciteten inför framtiden.

– Det sker mycket i kommunen. Bland annat har kommunen planer på att etablera ett nytt litet samhälle, Landvetter Stad, med plats för 14 000 invånare på sikt, avslutar Bernt.

www.harrydaenergi.se kan du läsa mer om Sveriges första självläkande nät och framtidens investeringar i en av de mest expansiva kranskommunerna till Göteborg.

Redaktionen
redaktionen@temabostad.se