Presenteras av Villa Total
Villa Total - Lättbetong

Totalt fokus på klimatsmarta hus i lättbetong

I Järfälla utanför Stockholm finns husföretaget Villa Total som sedan 2011 erbjudit hållbara och energisnåla hus i lättbetong med putsad fasad. Det finns många fördelar med att bygga hus i detta täta material, både för hälsan och ekonomin.

Villa Total - Logotyp

Lättbetong eller blå lättbetong var fram till 70-talet mest känt för att avge radon men idag tillverkas lättbetong av naturliga råmaterial och används ofta för moderna och klimatsmarta husbyggen.

Med rätt typ av konstruktion har hus i lättbetong goda isoleringsegenskaper och överträffar dessutom miljömålen för småhus. Materialet står sig genom åren och är mycket lättskött med låga underhållsbehov.

Ett ekonomiskt boende

Att bygga hus kan bli ett dyrt projekt, särskilt när man börjar räkna på eldriften av det. Men Villa Totals betonghus har låga driftskostnader till ett fördelaktigt och konkurrenskraftigt pris. Detta skapar ett tryggt ekonomiskt boende då det kostnadseffektiva byggsystemet har täta väggar vilket även förhindrar köldbryggor.

– Energiförbrukningen i våra hus mäter endast upp till 32 kilowattimmar per kvadratmeter. I vanliga hus ligger den på runt 45 kilowatt, vilket också är kravet för småhus, förklarar Joakim Sahlin, säljare på Villa Total.

Lättskötta med trivsamt inomhusklimat

Villa Total har sedan start fokuserat på att bygga hållbart med lättskötta hus som har ett bra inomhusklimat. Med till- och frånluft kan ventilationen i varje rum styras till precis rätt temperatur efter egna preferenser. Eftersom luften renas hittar man sällan dammtussar, menar Joakim, vilket skapar ett friskt inomhusklimat:

Villa Total - Lågenergi
Foto: Villa Total

– Vårt smarta byggsystem återanvänder luften till energi vilket är bidrar till den låga driftkostnaden. Lättbetong är tveklöst ett bra materialval för den som vill ha en hälsosam inomhusmiljö och främjar även miljön i stort.

Tack vare material och byggsystem är Villa Totals hus i princip underhållsfria. Det enda husägaren behöver göra för att hålla huset i trim är att tvätta av in- och utsida vid behov. Och kanske måla om husfasaden var 25:e år, förklarar Joakim. Resten sköter sig själv.

Nyligen lanserade Villa Total en ny webbsida. Här kan man läsa mer om hur Villa Total bygger hållbara och klimatsmarta hus för framtiden.