Presenteras av Velux
Foto: Velux

Takfönster och dagsljus kan vara lösningen på ett stort samhällsproblem

Takfönster är en bra lösning för såväl ljusinsläpp som luftkvalitet men tekniken används sällan i Sverige på grund av missuppfattningar kring riskerna. Per Mikael på Velux kan nu avfärda myten helt som kan spåras ända tillbaka till 1970-talet.

Velux logo 2

Myten och missförstånden kring takfönster fick sin början på 1970-talet då Velux representerades i Sverige av ett företag som valde att montera takfönstren med egna lösningar. Företaget valde bort de prefabricerade intäckningsplåtarna och montagelösningarna från Velux till fördel för äldre metoder vilket ledde till bland annat vatteninsläpp.

Svårt att skaka av sig

Per Mikael Åkesson som är vd på Velux i Sverige förklarar att de misslyckade monteringarna under den här tiden färgar svenskarnas bild av takfönster än idag. Bilden av att det var takfönsterna i sig som bar skulden till vatteninsläpp har varit väldigt svåra att skaka av sig.

– Svenskarna har fortfarande en stark ångest över att göra hål i taket vilket kan spåras till denna historian. Vi är det land i Europa, och i världen där Velux har den lägsta varumärkeskännedomen och har lägst kännedom om vad ett takfönster i realiteten innebär, förklarar Per Mikael.

Under samma period i Sverige var miljonprogrammen i full fart på grund av den bostadsbrist som rådde i Sverige. För att snabba på byggnationen sänktes bland annat arealkraven för fönster med 50 procent, allt för att göra det billigare och snabbare att bygga. Minskningen av ljusinsläpp är dock något vi har fått lida för.

Ett stort folkhälsoproblem

Velux - Takfönster kök
Takfönster i kök. Foto: Velux

Sverige står nu inför en liknande utmaning med en utbredd bostadsbrist och liknande idéer diskuteras återigen för att snabba på byggandet. Per Mikael hoppas att vi inte går samma väg den här gången.

– Bristen på dagsljus och frisk luft anses ofta vara ett folkhälsoproblem. WHO har exempelvis benämnt depression som epidemisk i industriländer. Depression är även ett exempel på en sjukdom som har en känd koppling till brist på dagsljus, berättar Per Mikael.

Exponering för dagsljus har även en direkt påverkan på vår förmåga att koncentrera oss och prestera vårt bästa i såväl studier som arbete. Undersökningar visar också att ungdomars skolresultat kan förbättras med så mycket som 7 till 18 procent vid ökat dagsljusinsläpp.

Vill skapa debatt

Genom att skapa en debatt kring vikten av dagsljus och frisk luft hoppas Velux att få vara med och leda utvecklingen för ett bättre inomhusklimat. Detta genom att tillhandahålla smarta lösningar för ökar luft och dagsljusinsläpp.

– 400 000 barn sitter idag i klassrum som inte lever upp till de minimikrav forskningen visar vikten av att detta åtgärdas. Båda i skola, på arbetsplatser och i hemmet är det av yttersta vikt med frisk luft och dagsljus, avslutar Per Mikael.

Velux är idag marknadsledande i hela världen på takfönster. På www.velux.se finns mer information om företagets teknik och här hittar du även inspiration med lösningar för olika rum. Här går det även att beställa Velux olika kataloger.