Presenteras av Moderna Trähus
Moderna Trähus - pyramidhus
Moderna Trähus lyfter trähustillverkning till en ny nivå

Svensk hustillverkare förändrar bilden av trähus

Med modern arkitektur och den senaste tekniken för boendemiljö utmanar och förändrar Moderna Trähus bilden om vad som är ett trähus. Tillsammans med miljömedvetenhet och kvalitet i fokus driver företaget trähustillverkning framåt.

Moderna Trähus logo

Företagets intresse och nyfikenhet kring arkitektur skapar framgångsrika byggnadsprojekt med innovativa och spännande arkitektoniska lösningar. Genom att ständigt utmana bilden kring vad som är möjligt har man tagit trähustillverkning till en ny nivå.

Moderna trähus - naturen
De arktitektritade husen smälter vackert in i naturen

Unik byggnadskonst

Moderna Trähus utgår varje nytt byggnadsprojekt från varje unik kund. Tillsammans med företagets eller externa arkitekter ritas och planeras huset utefter köparens önskemål och tomtens förutsättningar.

Med en uttalad ambition om att driva arkitektoniska idéer så långt som möjligt skapas en byggnadskonst som är unik både idag och i framtiden. Idéerna uppfylls genom en flexibel tillverkning där de har möjlighet att förverkliga avancerade arkitektoniska ritningar och idéer.

Hög kvalitet med miljövänliga val

En stor anledning till företagets val att bygga i trä beror på materialets styrka och hållbarhet. Detta ger goda förutsättningar att bygga hus som håller för en lång tid framöver och är sunt för de boende. Ytterligare en fördel är det naturliga trämaterialet som är fritt från kemikalier och andra skadliga ämnen som orsakar negativ klimatpåverkan.

Företagets miljömedvetenhet genomsyras i hela byggprocessen. Husets träpanel har t.ex. behandlats med Sioo-impregnering, som uteslutande består av naturliga ämnen.

Låg energiförbrukning

Moderna trähus - kvalitet
Hög kvalitet och miljövänliga val skapar ett trivsamt boende

Moderna Trähus har sedan starten satsat på att bygga energisnåla hus, vilket gynnar både plånboken och miljön. Genom att till exempel bygga med hängslade bjälklag blir husen extremt täta och är en starkt bidragande orsak till att företagets trähus idag kan klassificeras som lågenergihus.

– Vid provtryckningar av tätheten på besiktningen ligger vi ofta mellan 0,25 – 0,28 lit/s/m2. Detta är vi mycket nöjda med eftersom det generella byggkravet har maxvärdet 0,6 och för passivhus 0,3 berättar Michel Silverstorm, vd på Moderna Trähus.

Tillsammans med välisolerade energifönster, den senaste värmepumpstekniken och ett fläktstyrt från- och tilluftssystem med värmeåtervinning i huset uppnås en låg energiförbrukning. Ventilationssystemets effektiva filter samlar upp damm, partiklar och pollen, vilket bidrar till ett gott inomhusklimat.

Gå in på företagets webbsida modernatrahus.se och låt dig inspireras.