Presenteras av Ronda Stenhus
Ronda stenhus - Lättbetong
Foto: Ronda stenhus

Satsa på stenhus för ett trivsamt inomhusklimat

Det finns många fördelar med att bygga hus i lättbetong då materialet bland annat jämnar ut temperaturen över dygn och årstid. Tillsammans med bärande och isolerande egenskaper får man ett hållbart hus för kommande generationer.

Ronda Stenhus - Logotyp

Åländska Ronda Stenhus har specialiserat sig på att bygga hus i lättbetong som skapar ett behagligt inomhusklimat oavsett årstid eller väderomslag. Vi fick en pratstund med Roger Enström som berättar mer om det smarta materialet samt vilka kundanpassade lösningar Ronda Stenhus kan erbjuda sina kunder.

Behagligt inomhusklimat

Hus i lättbetong påverkas inte av snabba temperaturväxlingar som kan ske vid årstidsskiften vilket skapar ett svalare hus på sommaren och ett varmare hus på vintern. Om temperaturen faller hastigt har huset en magasinerande effekt och behåller värmen under en kall natt.

Det är enkelt att bygga ett lågenergihus med den här typen av block. Beroende på om man ska ha bärande väggar eller är ute efter isolerande egenskaper kan man anpassa lättbetongens densitet. Sedan har det stor betydelse hur man formar huset och använder för typ av fönster om man ska ner på passiv nivå.

Lever med årstider

Rona stenhus - Åland
Foto: Ronda stenhus

Lättbetong är ett material som lever med årstiderna och består av kalk, sand, cement, vatten och aluminiumpulver som får svälla. När blocken är härdade finns det endast värmeisolerande luft i porerna. Luftporer gör också att materialet kan lagra fukt på ett annat sätt än andra stenmaterial eftersom det är såpass poröst. Det kan varken mögla eller ruttna utan torkar bara ut och därefter har materialet samma egenskaper som innan.

– Om man murar upp i tjocka block får man fram goda värmeegenskaper i de massiva väggarna. Som positiv effekt isoleras även huset från utomhusljud och eliminerar den ekoeffekt som man kan få i hus byggda av andra hårdare material, förklarar Roger.

Ett formbart material

Roger förklarar att då det är samma material genom hela väggarna är lättbetong ett formbart material vilket skapar en konstnärlig frihet. Normalt sett har byggföretagets kunder redan en idé om hur de vill att deras framtida hus ska se ut men annars hjälper företaget till att projektera huset.

– Vi är flexibla och anpassar husbygget helt efter kundens önskemål. Om kunden endast vill ha hjälp med stommen och sedan hantera resten själva så går det bra annars så bygger vi huset tills det är färdigt med nyckeln i handen, avslutar Roger.

Besök https://ronda.ax för att läsa mer om de många fördelarna med att bygga hus i lättbetong. Här kan du även kika på videos från tidigare husbyggen av Ronda stenhus.