Presenteras av Fläkt Woods
Fläkt Woods - Ventilationsystem
Fläkt Woods FTX-aggregat återvinner värmen i huset samtidigt som den transporterar bort gammal använd luft och tillför ny frisk.

Så sparar du pengar med smart ventilation

Ett modernt ventilationssystem är en förutsättning för att skapa ett boende med ett bra inomhusklimat och låga driftskostnader. Dessvärre används ofta gamla förlegade alternativ, vilket kan leda till en oekonomisk och opålitlig ventilation i hemmet.

Fläkt Woods logo

Vid husbyggnation eller renovering är väl genomtänkta beslut viktiga för att skapa ett trivsamt boende som håller måttet för framtiden. Ett ofta eftersatt område är husets ventilationssystem där många tyvärr håller fast vid föråldrad ventilation såsom självdrag eller frånluftsfläktar.

Förlegad ventilation

Självdrag och frånluftfläktar bygger på att man tar in frisk luft via springor i fönster och dörrar och/eller hål tagna i väggarna för friskluftsventiler. Nackdelen med detta sätt är att ventilationen mer eller mindre blir obefintlig vid varmt väder (självdrag) samt kallras och drag från ventiler, fönster och dörrar vid kallt väder. Med dagens välisolerade och täta hus är detta både otidsenligt och oekonomiskt.

Balanserad ventilation

Fläkt -Woods - Ftx
De sänkta uppvärmningskostnaderna, jämfört med t.ex. frånluft, gör att aggregatet betalar sig på mellan 3-5 år.

Det svenska företaget Fläkt Woods är en global marknadsledare och har över 100 års erfarenhet inom ventilationsindustrin. Anders Collberg, försäljningschef på Fläkt Woods bostadssektion, berättar om ventilationstekniken som borde vara det självklara alternativet för alla husägare:

– Den tekniska utvecklingen för bostadsventilation har gått framåt och det finns idag nya bättre och mer ekonomiska alternativ till de traditionella lösningarna. Den moderna lösningen på problemet är balanserad ventilation, även kallat FTX.

Förkortningen FTX står för frånluft, tilluft med värmeväxling. FTX-aggregatet transporterar bort gammal använd luft och tillför ny frisk luft. Innan den använda uppvärmda luften skickas ut i det fria passerar den en värmeväxlare som använder den till att värma upp den kalla inkommande luften. På detta sätt sparar/återvinner du energi samtidigt som du får ett komfortabelt inomhusklimat helt utan kalldrag.

Bättre inomhusklimat och ekonomi

Med en balanserad ventilation återvinns upp till 83 procent av värmen, vilket sparar cirka 5-7000 kWh per år för en normalstor villa. Ventilationssystemet är separerat från uppvärmningen vilket innebär att det går att kombinera systemet med valfri värmekälla, t.ex. en luftvärmepump eller bergvärme.

– De sänkta uppvärmningskostnaderna som systemet bidrar till gör att återbetalningstiden på ett aggregat ligger på ca 3-5 år. Ytterligare en fördel med systemet är dess effektiva filter som filtrerar bort damm, pollen och andra partiklar. Detta leder till en hälsosammare inomhusmiljö som gör att hela familjen mår bra, avslutar Anders.

Fläkt Woods blogg hittar du mer information om FTX-systemet och dess fördelar.