Presenteras av Main Home

Ny tjänst kan finansiera ditt boende trots amorteringskrav

Trots att de nya amorteringskraven inte är en kostnad för nya husägare så är det fortfarande en utgift som man måste räkna med varje månad. Main Home hjälper privatpersoner att bygga om och hyra ut delar av sitt hem för att på så vis finansiera sina boendekostnader.

Main Home - Logga

Main Homes unika tjänst möjliggör för privatpersoner att sänka sina boendekostnader via privatuthyrning. Samtidigt kan den hjälpa till att utveckla villastäderna utanför våra storstäder genom att utnyttja det befintliga beståndet och infrastrukturen bättre.

– Vår ambition är att stödja våra kunder till ett tryggare och rikare liv. Vi hjälper dem därför med deras rädslor kring sin ekonomi, banken, byggentreprenad, hyresgäster och deklaration, förklarar Isabelle Saternus, Ekonomichef på Main Home.

En lönsam investering

Privatuthyrning är idag en av de mest lönsamma investeringar en privatperson kan göra, på grund av dess låga skatt. De första 50 000 kr/år i hyresintäkter är helt skattefria. Därefter skattar man 12 000 per 50 000 kr/år, alltså 24 procent.

– Man kan gå plus på att bo i sitt hus, trots ränta, amortering och driftkostnader. En befintlig hyresintäkt är också en stor fördel om man senare ska sälja sitt hus, då detta kan jämföras med att man säljer ett boende med en verksamhet, säger VD Jakob Eriksson.

En heltäckande tjänst

Tjänsten som Main Home erbjuder är helt unik då de hjälper till med allt från idé till självaste uthyrningsprocessen. Genom en ombyggnation skapas en långsiktig lösning där man hyr ut en del av sitt hus, som är helt avskild med eget badrum och kök. Allt detta hjälper Main Home till att genomföra.

– Genom vår tjänst kan vi hjälpa dig med ekonomin, bankförhandlingen, byggentreprenaden och uthyrningen. Våra kontrakt möjliggör också att de villaägare som kanske inte har råd att bo kvar i sina hus, får ett lån för att finansiera en ombyggnation, utvecklar Jakob.

Main Home skapar trygghet

I DNs artikelserie om bostadsbristen nämner man att det tar 10 år från idé till färdig lägenhet i de stora byggprojekten. Det som pratas mindre om är villastädernas potential, både ur ett bostads och integrationsperspektiv, menar Jakob. Vision 500K som bland annat Boverket och Vinnova varit delaktiga i att ta fram, utnyttjar de ”små stegens kraft” genom att många kan vara med och skapa fler lägenheter såsom komplementhus på tomter, i hus och garage.

– Med vår tjänst kan vi hjälpa till att förverkliga 500K. Samtidigt som det skapar en tryggare ekonomi för villaägaren, avslutar Isabelle.

mainhome.se kan du läsa mer om hur Main Home hjälper dig få en inkomst på din fastighet och finansiera din boendekostnad. Här kan du även läsa mer om hur företaget även samordnar mindre fastighetsinvesteringar.