Presenteras av MAUS
Maus - Polisbil - Ny
Foto: MAUS Xtin Klein

Nu rustar Nationella Bombstyrkan med minisläckaren MAUS

Nationella Bombstyrkan har tidigare utrustat sina bilar med en pulversläckare på 2 kg. Något som varit otympligt vid brand och skadligt för skyddshundarna om de skulle få pulver i nosen. Nu har man utrustat sina hundbilar med minibrandsläckaren MAUS Xtin Klein.

Maus - Logga

Allt fler börjar inse de många fördelarna med den minimala brandsläckaren MAUS Xtin Klein som inte väger mer än 480 gram och bekämpar eld med hjälp av kaliumbaserad rök (aerosol). De senaste i raden att utrusta sina bilar med MAUS är Nationella Bombstyrkan. Andreas Norlin, varumärkesansvarig för MAUS, lyfter fram de tre främsta anledningarna till varför Nationella Bombskyddet bestämde sig för att byta ut sina pulversläckare mot MAUS Xtin Klein.

Skonsam för nosen

Maus - Brandsläckare
Foto: Maus Xtin Klein

Om en skyddshund får pulver i nosen så kan det innebära stora skador för hunden. Av den enkla anledningen tog Nationella Bombstyrkan in MAUS Xtin Klein 2016 till sina hundbilar. Den enda produkten på marknaden som inte producerar släckrester som pulver och skum och som varken skadar hund, motor eller elektronik.

– Släcker man en bilbrand med pulversläckare tar både bilen och hunden skada. Trots att poliser inte är några brandmän så ska de vara utrustade med ett brandskydd om de är först på plats vid en olycka, berättar Andreas Norlin.

Skonsam för användaren

Nationella Bombstyrkan valde även MAUS Xtin Klein för dess ringa vikt. Poliser bär mycket vikt och allt som går att skala bort är till stor fördel. På exempelvis festivaler och sportevenemang bär ordningsvakter och polis på 6 kg pulversläckare på ryggen.

– Det är faktiskt så mycket som 11 kg om man räknar den totala vikten. Inte vidare skonsamt för rygg och inte speciellt smidigt. Nu kan alla poliser och alla ordningsvakter bära med sig ett brandskydd på fältet som inte tar plats, som väger 22 ggr mindre (0,5 kg red anm) och som klarar av att bekämpa alla typer av mindre bränder. Det finns inga ursäkter längre, säger Andreas.

Skonsam för bil och plånbok

Maus - Väktare
Foto: MAUS Xtin Klein

Använder man en pulversläckare i bilen blir den helt förstörd, bilstolarna måste bytas ut och all elektronik måste ersättas. Använder du en pulversläckare i en bilmotor så kommer pulvret att orsaka så stora skador att det enda alternativet är att skicka motorn till skroten. Med den nya teknologin som ligger till grund för innovationen MAUS Xtin Klein så finns det nu ett brandskydd som inte orsakar några skador med släckrester som pulver eller skum eftersom MAUS släcker eld med hjälp av helt ofarlig, kaliumbaserad rök.

– Även om man har en självrisk så blir man oftast bara ersatt vad bilen är värd idag, inte vad man köpte den för. Om man alltid använder MAUS först kan man på så vis undvika dyra extrakostnader och spara väldigt mycket tid, säger Andreas Norlin.

Nu funderar även övriga polisavdelningar på att investera i MAUS. MAUS används idag av bland annat Anticimex och Larm Assistans. På mausxtin.com finns mer information om de många fördelarna med den minimala brandsläckaren.