GVK - Våtrumskontroll
Anställd personal på GVK-auktoriserade företag måste ha yrkesbevis.

GVK säkrar våtrum med stickprovskontroll

BadrumMed saknad av direkta krav inom våtrumsbranschen har vi historiskt sett haft mycket problem med vattenskador i svenska våtrum. Som svar grundades kvalitetssystemet GVK 1987.

Idag är 670 auktoriserade företag anslutna till kvalitetssystemet GVK (Svensk Våtrumskontroll), och följer GVKs branschregler Säkra Våtrum.

– Hela tanken med GVKs kvalitetssystem är att de som bygger, äger och förvaltar står bakom Säkra våtrum, våra branschregler. Det tillförsäkrar trygghet för alla slutkunder, stor som liten, säger Johan Aspelin, VD på GVK.

Stickprovskontroller

GVK - Johan Aspelin
Johan Aspelin, vd på GVK.

GVK arbetar idag med stickprovskontroller som en garanti att bygget utförs på rätt sätt. För de som köper en installation av GVK, finns även möjligheten att själv bekosta en s. k. särskild kontroll om man med säkerhet vill veta att en kontroll utförs.

– På vägarna har vi hastighetsbegränsningar som kontrolleras stickprovsvis av polisen, varpå det har en dämpande effekt. På samma sätt fungerar det med våra kontroller och vår uppföljning, entreprenören blir mindre benägen att göra avvikelser från berättigade krav, säger Johan.

Vid ROT-byggnationer och nyproduktion ska byggföretag alltid göra en Våtrumsanmälan/Våtrumsdeklaration, som bland annat beskriver var arbetet ska utföras och vilka tätskikt som ska installeras på adressen. Johan berättar mer:

– Ur högen av våtrumsdeklarationer väljer länskontrollanten stickprovsvis några och åker ut för att titta på hur GVK-företagen arbetar. Entreprenörerna kan inte styra över detta, utan måste alltid vara beredda på kontroller och tillåta dessa.

Enklare med GVKs mobilapplikation

För att förenkla våtrumsdeklarationen för auktoriserade företag, har GVK skapat en mobilapplikation för sina kvalitetssystem. Entreprenören kan här göra en egenkontroll och via appen intyga att arbetet är utfört på rätt sätt, därefter ger de ett våtrumsintyg.

– Ibland finns avvikelser i förutsättningarna som gör att man inte kan bygga exakt efter kraven. Då får man göra en avvikelserapport vilket måste kommuniceras enligt Konsumenttjänstlagen när kunden är en privatperson. Då kan man göra detta med appen, ta bilder och konvertera informationen på ett standardiserat sätt, säger Johan.

Auktoriserade företag

GVK - Mobilapplikation
GVKs mobilapplikation som förenklar våtrumsdeklarationer.

För att bli ett GVK-auktoriserat företag måste man leva upp till GVKs krav, bl. a. måste anställd personal ha yrkesbevis för att få gå GVKs behörighetskurser, vilket man får efter cirka 7 000 timmar. Därefter måste man leva upp till branschkraven för att behålla sin auktorisation.

– Ett av de kraven är fortbildning var femte år då företagen måste hålla sig uppdaterade kring den utveckling som sker i branschen. GVK-auktoriserade företag har således ett ansvar att följa de formaliakrav som finns för att behålla sin auktorisation, avslutar Johan.

www.gvk.se kan du läsa mer om GVKs Säkra våtrum, samt varför du kan känna dig tryggare med att anlita ett GVK-auktoriserat företag.

Redaktionen
redaktionen@temabostad.se