Skånska Energilösningar - Geokomfort
Tony Jernström, civilingenjör på Skånska Energi.

GEOkomfort ger hela miljönyttan till ett lägre pris

MiljöSom världsledande inom geoenergi började Sverige använda tekniken redan på 70-talet, men de senaste tio åren har sättet att ta värme och kyla ur berggrunden blivit allt mer populärt. Nu lanserar Skånska Energi produkten GEOkomfort; en produkt där kunden slipper investera men ändå gör besparingar. Ett miljövänligt val för sin värme och kyla.

Under våren 2016 kommer Skånska Energi att lansera ett unikt koncept där de som energibolag designar, projekterar, bygger och underhåller all energialstring. Detta möjliggör för fastighetsägare att få hela miljönyttan, till ett bättre pris, utan att behöva äga anläggningen.

Vi fick en pratstund med Tony Jernström, civilingenjör på Skånska Energi, som berättar om hur de genom att bygga lokala energiverk kan alstra en mycket hög verkningsgrad för sina kunder.

Verkningsgrad på 1:4 och 1:9

Tony förklarar att man med geoenergi borrar 200-300 meter djupa hål som sedan kopplas till en värmepump i fastigheten. På så vis kan man ta värme ur berget på vintern istället för att värma upp kall uteluft. Med hjälp av värmepumpsteknik kan man sedan få upp värmen till lämpliga 21 grader. Tony utvecklar:

– I Helsingborg ligger exempelvis årets medeltemperatur på 10 grader. Med geoenergi kan man plocka upp denna medeltemperatur från berggrunden året runt med en mycket hög verkningsgrad. På vintern betalar man för 1 kWh och får 4 kWh vilket innebär att man får 3 kWh gratisenergi från solen. Det fina med geoenergi är att man även kan använda tekniken för att kyla och på sommaren när det är cirka 25-30 grader så kan berggrundens lägre temperatur användas som så kallad frikyla. Detta ger en ännu bättra verkningsgrad där 1 kWh ger 9 kWh.

Ett lokalt energiverk

Skånska Energi har installerat geoenergilösningar till många stora fastighetsbolag såsom HSB, JM, IKEA samt bostadsrättsföreningar och hotell. Då geoenergisystem med förnybar el är helt koldioxidneutrala kan man inte få ett renare alternativ för värme och kyla i en fastighet. Dessutom blir det som regel ett billigare alternativ än fjärrvärme, olja eller gas.

– Till skillnad från fjärrvärme bygger vi med geoenergi lokala energiverk ute hos kunderna med borrhål, värmepumpar och cirkulation för värme och kyla. Antingen säljer vi det till fastigheter, bostäder, kommersiella industrier och varuhus, eller så tar vi själva investeringen genom konceptet GEOkomfort. Kunderna betalar då endast för den energi de använder, säger Tony.

Solaris Lab i Helsingborg

För att kunna optimera sina geoenergisystem har Skånska Energi ett eget forskningscenter i Helsingborg som kallas Solaris Lab. Här forskar bolaget i dagens olika energilösningar för att ligga i framkant när det gäller att kombinera lokala förutsättningar för att optimera lösningar för sina kunder. Tony avslutar:

– Vi driver Solaris Lab men alla mätningar i utvecklingsenheten gör vi tillsammans med examensarbetare från KTH, Chalmers, Lunds Tekniska Högskola, Halmstad Högskola och lokala gymnasieskolor.

All energi som Skånska Energi levererar är 100 procent sol- och vattengenererad. Besök gärna skanska-energi.se.

Skånska Energilösningar - Geokomfort - LogotypRedaktionen
redaktionen@temabostad.se