Presenteras av Radonvac
Radonvac - Radon
Över 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda radonhalter. Här får du svar på hur en radonsanering går till.

Så blir du av med radon i din bostad

Tillhör din bostad en av de 400 000 bostäder som överskrider 200 Bq/m3? Eller misstänker du att den gör det? Här får du reda på hur du blir av med radon i din bostad.

Bor du i ett äldre hus som du befarar ha byggs med blåbetong eller vill du kanske vara säker på att huset inte har för höga radonvärden från marken? Med en radonsanering kan du bli av med problemen.

Men vad är då radon? Radon är den ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet Radium faller sönder. Ädelgasen går ofta att spåras från marken eller byggmaterialet blåbetong. Radon är också luktfritt, går inte att upptäcka med ögat och den som lever i en miljö med förhöjd radonhalt riskerar att drabbas av lungcancer. Vi har pratat med Kjell Forssén på företaget Radonvac, tillverkare av radonsugar, om hur man blir av med radonproblemen i dagens bostäder.

1. Gör en radonmätning

Det första man bör göra, om man inte redan gjort det, är att utföra en radonmätning. Denna mätning görs med en radondosa som ofta går att köpa direkt via kommunen. Radondosan placeras i huset under 2-3 månader för att sedan analyseras.

Skulle mätningen visa att bostaden har ett radonvärde över 200 Bq/m3 så anses man ha en hälsorisk enligt Strålskyddsmyndigheten. Då är det lämpligt att genomföra en radonsanering, men först ska mätningen verifieras av en auktoriserad radonkonsult.

2. Kontakta en radonkonsult

En radonkonsult kommer efter en utförd mätning ut till din bostad och genomför en mer grundläggande mätning. Denna utförs av mer avancerade instrument som kan se exakt var radonet kommer ifrån, och hur det kommer in i huset. Då radon är en ädelgas är det vanligt att det läcker in i huset ofta i skarv mellan väggar och golv, via bottenplattan eller springor runt avloppsledningar.

När mätningen väl är slutförd rekommenderar radonkonsulten ofta en radonsug för att bli av med radon som kommer från marken. Med hjälp av en radonsug kan radonhalten sänkas och utgör därmed ingen hälsorisk.

3. Installera en radonsug

Radonvac - Radovac 230M
Radovac 230M är en av marknadens mest effektiva radonsugar.

Radonsugen installeras genom att man borrar ett eller flera hål i betongplattan där radonsugen kan suga ut radonet. Själva radonsugen placeras sedan i något lämpligt utrymme, såsom en garderob eller liknande, och är därefter aktiv under husets kvarvarande livstid.

På marknaden finns idag en rad olika radonsugar men en av de mest populära på marknaden är Radovac 230M. Den är en av de mest effektiva, lättinstallerade och tysta radonsugarna med en decibelnivå på 32-34 decibel. Med en Radovac 230M reduceras radonhalten med 80-90 procent.

För den som vill ha den senaste tekniken är Radovac 230M också framtidssäkrad för notifieringssystem via mobilen, fjärrstyrning och automatisk anpassning av sugstyrka efter aktuell radonhalt.

Radonsugar av märket Radovac har tillverkats sedan 2004 och tillverkningen sker i Kopparberg, norr om Örebro. På www.radonvac.se kan du läsa mer om hur radonsanering går till och hur du kommer i kontakt med en radonkonsult.